Koiran elekielestä

Millä tavalla koiran elekielen opettelu on helpottanut elämääni?

Koiran elekielen oppiminen avasi silmäni koirien maailmaan ihan uudella tavalla 6 vuotta sitten. Aloin ymmärtämään paljon paremmin mitä koirat ajattelivat, mitä mieltä ne olivat asioista, mitä ne tunsivat missäkin tilanteessa ja mitä ne halusivat tai olivat haluamatta. Tämä paransi koirieni koulutustuloksia merkittävästi.
 Yksi suurin hyöty elekielen opettelusta on ollut se, että pystyin nimeämään käytöksiä, eleitä ja tunteita. Kun kykenin tunnistamaan ja nimeämään koiran käytöksiä, sain paljon selkeämmän kuvan koiran luonteesta ja ominaisuuksista.
 Hoksasin myös, että ihmisetkin pystyivät käyttämään koiran eleitä! Eli tavallaan me ihmisetkin voidaan puhua koiralle koiran omalla kielellä. Tämä paransi suhdettani omiin koiriini entistäkin paremmaksi.
 Lisäksi huomasin uskovani useisiin asioihin, jotka eivät pitäneetkään paikkaansa. Uskomukset olivat kulkeneet suusta suuhun suvun ja koiranomistajien parissa. Kun sain tutkittua ja todenmukaista tietoa pystyin paremmin välttämään vaaratilanteita ja ongelmia koirien kanssa.
 Sitten kun aloin työskennellä koirankouluttajana elekielen taitoni testattiin tositoimissa. Vaaratilanteiden välttäminen ja ongelmien ratkaisu kun tässä työssä on arkea.
 Jos koiralla on minkäänlaisia käytösongelmia, on elekielen opettelu koiran omistajan tärkeimpiä tehtäviä. Elekieltä osaamalla omistaja pystyy ymmärtämään ongelman syyn ja miten välttää ongelmatilanteita.
 Olen sekä omassa elämässäni että työssäni alkanut arvostamaan koiran elekielen osaamista. Ajattelen sen olevan jokaisen koiranomistajan elintärkeä taito. Tämän takia olen tehnyt luentoni "Koiran elekieli".


Miten hyödynnät koiran elekieltä esimerkiksi kynsien leikkuussa tai remmirähjän koiran koulutuksessa?
 Kun halutaan koiran rauhoittuvan vieraita koiria ohittaessa tai kynsiä leikatessa, tulisi koiraa palkita sen tehdessä rauhoittavia tai rentoja eleitä. Muunlaisista eleistä palkitseminen ei vie teitä toivottuun lopputulokseen.
 Käytän itse ohitusharjoituksia opettaessani paljon elekielen tuntemusta ja opetan sitä myös kaiken aikaa asiakkailleni! Ohituksissa rauhoittavat signaalit ovat rentouden ja vaihtoehtoisen toiminnan oppimisessa avainasemassa. Eli sen sijaan, että koira rähjäisi, sille kerrotaan rauhoittavien signaalien tekemisen olevan kannattavaa ja sallittua. Näillä rauhoittavilla signaaleilla koira rauhoittelee itseään sekä ympärillä olevia ihmisiä ja koiria.
 Ohitustilanteissa myös kiihtymisen ja stressin havaitseminen on tärkeää. Jokaisella koiralla on kiihtyessään omanlaisensa eleet ja omistajien tulisi oppia huomaamaan nämä, joskus myös hyvin hienovaraiset mikroeleet. Kiihtyminen kannattaa keskeyttää ennen kuin koira alkaa räyhäämään, ja juurikin niiden ensimmäisten pienten jännittymisen eleiden hoksaaminen on tärkeää!
 Stressin havaitseminen, sen muutoksen seuraaminen ja stressin vähentäminen on koiran kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta tärkeä taito. Stressaantunut koira päätyy usein ylireagoimaan, kuten rähisemään, puremaan ihmisiä, hyppimään ihmisten päälle ja haukkumaan hallitsemattomasti.
 Myös kynsiä leikatessa tulisi omistajan kyetä havaitsemaan stressin merkit ja karkoittavat eleet. Jos halutaan toimia koiran sietokyvyn rajoissa, tulisi havaita yksilökohtaisesti milloin koira on tarpeeksi rento hoitotoimenpiteisiin ja milloin se sitä ei ole.
 Oikeastaan eipä ole tilannetta, milloin koiran eleiden lukemista ja tulkintaa ei tarvita. Onhan meillä ihmisilläkin oma puhuttu kielemme ja sen lisäksi myös elekieli. Vaikka heikolla kielitaidolla ja elekielellä pärjää esimerkiksi ulkomailla, niin hyvä kielen osaaminen antaa matkailijallekin paremmin ja syvemmän ymmärryksen tilanteista sekä auttaa ratkaisemaan ongelmatilanteita!